Hem

Lotta Wass KBT

Välkommen till Lotta Wass KBT-mottagning i Gåsvik, Väddö!

Mottagning tre mil norr om Norrtälje

Jag är legitimerad psykoterapeut samt auktoriserad KBT-terapeut genom "Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier" (sfKBT). Som legitimerad och praktiserande psykoterapeut omfattas jag av Socialstyrelsens samt sfKBT:s etiska riktlinjer som har till syfte att vara ett skydd för dig som klient.

Min psykoterapimottagning utgår från evidensbaserad KBT (kognitiv beteendeterapi). Som terapeut använder jag mig också av annan relevant teoribildning och metod, som t ex. anknytningsteori och schematerapi.

Exempel på områden du kan få hjälp med är:


 • Nedstämdhet, depression.
 • Stress, utmattningssyndrom.
 • Sömnsvårigheter.
 • Allmän oro och ångest.
 • Panikångest/paniksyndrom.
 • Panikångest med agorafobi. Ibland kan panikångest leda till att du börjat undvika situationer eller platser, där du är rädd att få en ny ångestattack. Detta blir begränsande för ditt liv, då det oftast blir fler och fler situationer du vill undvika.
 • Social ångest. Rädsla för sociala situationer där du är rädd för att bli bedömd på ett negativt sätt. Den som är den strängaste bedömaren är oftast du själv, som antingen undviker situationen eller presterar på allra högsta nivå.


 • Hälsoångest. Oro för din hälsa som leder till att du läser om sjukdomar, söker vård och tar prover på ett ångestdrivet sätt.
 • Fobi, dvs omotiverad rädsla för något.
 • Svårigheter att bryta negativa livs- eller relationsmönster.
 • Svårigheter att kontrollera känslor eller impulser.
 • Återkommande konflikter i nära relationer eller på arbetet.
 • Återkommande rädsla för att bli avvisad/övergiven i nära relationer.
 • Höga krav på att lyckas och/eller finnas till för andra. Svårt att säga nej.

Copyright © 2018 Lotta Wass