KBT -kognitiv beteendeterapi

Lotta Wass KBT

I KBT arbetar klient och psykoterapeut tillsammans, och fokuserar kring konkreta problem utifrån det mål som du vill få hjälp med. Du uppmuntras att utnyttja din inneboende självreflektion, vilket innebär att du och terapeuten, tillsammans försöker finna lösningar. Terapeuten bidrar med kunskap om den kognitiva metoden, medan du bidrar med kunskap om dig själv och dina symptom. En god allians mellan dig och terapeuten har enligt forskningsresultat avgörande betydelse för graden av framgång med terapin.

KBT baseras på ett vetenskapligt synsätt och har ett massivt forskningsstöd när det gäller t.ex. stress, depression, ångest, sömnsvårigheter, fobier, relationssvårigheter och emotionell instabilitet.

I KBT uppmuntras du att hitta nya sätt att tolka olika händelser som du idag uppfattar som problematiska. Genom hemuppgifter får du också prova nya sätt att hantera situationer. Genom detta får du möjlighet att träna på nya färdigheter. Du får också nya erfarenheter som kan leda till att du omvärderar de tolkningar av situationen du tidigare haft.

Om du inte mått bra kan du ha blivit fysiskt passiv och dragit dig undan socialt, vilket då i sin tur leder till att du mår allt sämre. Då kan terapin hjälpa dig att ta dig ur din passivitet och/eller ensamhet för att må bättre.

Copyright © 2018 Lotta Wass