Hur börjar vi och vad kostar det

Lotta Wass KBT

Mål och bedömning av sårbarhet

Det är viktigt att du känner förtroende för den som ska vara din psykoterapeut. Genom att boka in 1-2 samtal kan du känna dig för, samtidigt som jag får en möjlighet att göra en bedömning av hur du kan få hjälp med det du önskar.

Om det gäller ett avgränsat problem, arbetar vi mer ”här och nu” i en s.k. korttidsterapi. Redan första eller andra sessionen kan då en bedömning göras av hur många samtal vi behöver för att du skall nå ditt mål. Det kan vara allt från mellan 1-2 samtal till en längre samtalskontakt.

Om det gäller en mer mångårig problematik gör vi en mer noggrann kartläggning för att lyfta fram styrkor och svårigheter, samt skapa förståelse för hur olika livshändelser kan ha format de aktuella problemen. Jag använder då ofta ett omfattande schematerapeutiskt enkätmaterial som hjälper oss att definiera vad som är din primära sårbarhet.

Pris

Privat betalande:

  • Psykoterapi/samtal: 1.100 kr per gång (60 minuter).

För företag:

  • Förebyggande rehabilitering: 1.100 kr per gång plus 25% moms.

Privat försäkring där psykoterapi ingår:

Jag har avtal och samarbete med de flesta  försäkringsbolag.

Om du har en  sjukvårdsförsäkring, privat eller genom ditt arbete, där psykoterapeut/samtalsstöd ingår, kan du kontakta ditt försäkringsbolag för att höra om du kan aktivera den. På så sätt får du psykoterapi utan kostnad under de antal samtal ditt försäkringsbolag godkänner.

Betalningsvillkor


Betalning sker via faktura en gång per månad. Vid återbud senare än 24 timmar före inbokad tid, debiteras fullt arvode.

Copyright © 2018 Lotta Wass