Utbildning och erfarenhet

Lotta Wass KBT

Efter min psykoterapeututbildning (Steg-1) 2004, har jag arbetat med stödjande samtal, rehabilitering och psykoterapi inom företagshälsovården i Norrtälje och Stockholm.

Sedan jag blev legitimerad psykoterapeut 2012 har jag arbetat med psykoterapi på min egen KBT-mottagning i Norrtälje, och sedan 2018 i Gåsvik, Väddö.

Diving
  • Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi, grundutbildning i schematerapi, modul C, 2014
  • Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi, grundutbildning i schematerapi, modul B, 2013
  • Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi, 3-årig legitimationsgrundande påbyggnadsutbildning i kognitiv – beteendeinriktad terapi, 90 högskolepoäng, 2012
  • Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi, grundutbildning i schematerapi, modul A, 2011
  • Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi, introduktionsutbildning i kognitiv-beteendeinriktad terapi och schematerapi, 2007
  • Arbetsgruppen för Utbildning och Handledning i Stockholm, 2-årig grundläggande psykoterapiutbildning, 40 *högskolepoäng, 2004
  • Gestaltakademin, 2-årig gestaltterapi i psykosocialt arbete för individ – grupp - familj, 1999
  • Stockholms universitet, personalvetarexamen med inriktning på grupp- och organisationspsykologi,140 *högskolepoäng, 1995
  • Högskolan i Östersund, social linje, 40 *högskolepoäng, 1978

Utbildningar i urval

* S.k. gamla högskolepoäng, en termins heltidsstudier före 1/7 2007 motsvaras av 20 högskolepoäng (jämfört med nuvarande system varje termins heltidsstudier ger 30 poäng).

Copyright © 2018 Lotta Wass